.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม Welcome to Ubonwittayakom Shool

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม
 

 
 
 
 
 
ในหนึ่งวันคุณใช้เวลาอ่านหนังสือมากเพียงใด ?
น้อยกว่า 5 นาที
5-30 นาที
มากกว่า 30 นาที
 

 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

1. แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนอุบลวิทยาคม ปี 2557 
    -ปก
   -สารบัญ
    -แผน (ส่วนที่ 1-3)
    - แผน (ส่วนที่ 4)
 2.แผนยกระดับชั้นป.6.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ภาพการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 22 - 25 เดือน ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     
มูลนิธิยุวฑูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ 
       มูลนิธิยุวฑูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  มอบโล่เกียรตคุณ แด่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม  โครงการรักษ์โลก - รักแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล  ด้วยเป็นโครงการที่มี        แบบอย่างปฎิบัติที่ดี ในการส่งเสริมการบำรุงรักษาสิ่ง
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 
       นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม  นักศึกษาจำนวน ๓๒ คน โดยมี           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  ประสมปลื้ม  อาจารย์ผู้ส
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
 การอบรม โครงการพ้ฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม  พศ. 2556  ณ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม
กิจกรรมเดินทางไกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาพเก็บตกจากชะอำ
           ท่านผู้อำนวยการ อภัย  สบายใจ และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม  และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาเซียน โรงเรียนอุบลวิทยาคม (Asean Learning Center )

การอบรมโครงการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อม สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม พ.ศ 2556 ณ. โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 

 จำนวนผู้เข้าอบรม  122  คน


ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุมกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคม
 

       

  

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.167.144.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 527,559
 
 

 
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784  Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com