Login Form

2722116
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
463
1428
12905
13701
41948
49481
2722116

Forecast Today
720

3.60%
5.35%
1.63%
0.77%
0.03%
88.62%
Online (15 minutes ago):16
16 guests
no members

Your IP:54.167.196.208

รับโล่รางวัลรองชนะเลิศรายการเยาวชนอยากรู้

2560 ubonwit 1
      วันอาทิตย์ที่ 26  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  10.00 น.-12.00  น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

เป็นประธานพิธี รับรางวัลพระราชทานโครงการแข่งขันตอบปัญหารายการเยาวชนอยากรู้ ประจำปี 2559  ณ ห้องบุษยรัตน์  ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ซึ่งจัดโดยยุวพุทธิกสมาคม  มี  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
   
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
        ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ
        ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
       โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา   พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท    
และรางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคม  พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
     สำหรับโรงเรียนอุบลวิทยาคมนั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  ตัวแทนนักเรียนที่แข่งขันได้แก่  เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่  
เด็กชายจิรพนธ์  คำมุลตรี  และเด็กหญิงวริศรา  ผันผอง   ครูผู้ควบคุมทีมได้แก่  นางสาวจินตนา  นิธิพานิช  และนางชวัลกร  วิทยพานิช  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่ นายอภัย  สบายใจ

โรงเรียนอุบลวิทยาคมขอเรียนเชิญทุกท่านเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในงานพิธีเปิดอาคารเรียนบุษบันและอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี

โรงเรียนอุบลวิทยาคมใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในงาน "พิธีเปิดอาคารเรียนบุษบันและอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี" ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

โรงเรียนอุบลวิทยาคมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนอุบลวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาสและรู้จักการรัก การเสียสละแบ่งปันเพื่อส่วนรวม  และได้รับเกียรติจากนายอภัย  สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมเป็นประธานเปิดงานร่วมกับคณะรองผู้อำนวยการ คณครู และผู้ปกครอง โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความสุข มีการแสดงของน้องอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและมีกิจกรรมจับฉลากแจกของรางวัลมากมาย

โรงเรียนอุบลวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน หนองยางเกมส์ ครั้งที่ 9

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนอุบลวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน หนองยางเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อมที่เข้าเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66

19 ธันวาคม 2559 นายอลงกรณ์ โหราย์ นายชาลี ใสขาวและนางเพ็ญนภา พุ่มทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
 

จากนั้นมีกิจกกรรมการเเสดงร้องเพลงและเต้นประกอบเพลงคริสต์มาสโดยประยุกต์ร่วมกับการรำไทย ของนักเรียนชมรมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกด้วย

 

 

 

 

 

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com