Login Form

2842124
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
350
2635
14570
14570
42572
54974
2842124

Forecast Today
432

3.53%
5.39%
1.61%
0.75%
0.04%
88.68%
Online (15 minutes ago):52
52 guests
no members

Your IP:54.81.158.195

อุบลวิทยาคมพร้อมร่วมขบวนเทียนพรรษา

S 15261805

วันที่ 8  กรกฎาคม 2560  คณะบุคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์และนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  เช่น  ฝึกซ้อมรำในขบวนประเพณีฮีตสิบสอง เดือน 3 บุญข้าวจี่  เพื่อนำหน้าขบวนต้นเทียนของอำเภอเดชอุดม  นอกจากนั้นยังช่วยตกแต่งต้นเทียน  รถต้นเทียนของวัดปทุมมาลัย (คลิกดูภาพกิจกรรม)

120 อุบลวิทยาคมตามรอยพระยุคลบาทศาสตร์พระราชา

     120 34
     7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอุบลวิทยาคมจัดงานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 120 ปี กิจกรรมเริ่มเวลา 07.09 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลวิทยาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันตักบาตร ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนอุบลวิทยาคม หลังจากนั้นนายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมนำคณะประกอบพิธีบรวงสรวงเจ้าปู่วัดหนองยาง สักการะรูปปั้นพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน สักการะสิ่งศักดิ์ในโรงเรียนและรำลึกถึงพระคุณบูพราจารย์

      ต่อมาในเวลา 09.00 น. นายเทียนไทย คำล้าน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมยุวทูตความดี ยุวอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนปัจจุบัน จำนวน 267 ทุน รวมเป็นเงิน 267,000 บาท เวลา 10.39 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์ ผู้แทนถวายภัตตาหารเพล
เวลา 13.00 น. กิจกรรม Open House “ยุวทูตความดี ยุวทูตอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน” ของกลุ่มชั้นอนุบาล 1- กลุ่มประถมศึกษาปีที่ 6 ชมการแสดงและนิทรรศการ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอุบลวิทยาคม

       โรงเรียนอุบลวิทยาคมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งโดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2440 สถานที่ตั้งโรงเรียนตั้งอยู่ที่วัดสุปัฏนารามวารวิหาร เมื่อแรกตั้งเปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี (เปิดสอนบรรพชิตและฆราวาส) ต่อมาเมื่อปี 2470 กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) เตรียมการสร้างโรงเรียนให้เป็นเอกเทศจึงได้เช่าที่วัดหนองยาง ซึ่งเป็นวัดร้าง เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน โดยทำสัญญาเช่าปีละ 12 บาท เมื่อปี 2471 ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนเป็นรูปทรงปั้นหยา 7 ห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยย้ายนักเรียนที่เป็นฆราวาสมาเรียนที่วัดหนองยางซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน
คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่ม

โรงเรียนอุบลวิทยาคมขอเรียนเชิญทุกท่านเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในงานพิธีเปิดอาคารเรียนบุษบันและอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี

โรงเรียนอุบลวิทยาคมใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในงาน "พิธีเปิดอาคารเรียนบุษบันและอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี" ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

รับโล่รางวัลรองชนะเลิศรายการเยาวชนอยากรู้

2560 ubonwit 1
      วันอาทิตย์ที่ 26  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  10.00 น.-12.00  น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

เป็นประธานพิธี รับรางวัลพระราชทานโครงการแข่งขันตอบปัญหารายการเยาวชนอยากรู้ ประจำปี 2559  ณ ห้องบุษยรัตน์  ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ซึ่งจัดโดยยุวพุทธิกสมาคม  มี  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
   
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
        ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ
        ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
       โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา   พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท    
และรางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคม  พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
     สำหรับโรงเรียนอุบลวิทยาคมนั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  ตัวแทนนักเรียนที่แข่งขันได้แก่  เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่  
เด็กชายจิรพนธ์  คำมุลตรี  และเด็กหญิงวริศรา  ผันผอง   ครูผู้ควบคุมทีมได้แก่  นางสาวจินตนา  นิธิพานิช  และนางชวัลกร  วิทยพานิช  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่ นายอภัย  สบายใจ

โรงเรียนอุบลวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน หนองยางเกมส์ ครั้งที่ 9

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนอุบลวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน หนองยางเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com