Login Form

2657630
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
610
1321
1931
11073
26943
41562
2657630

Forecast Today
1104

3.63%
5.09%
1.63%
0.78%
0.03%
88.85%
Online (15 minutes ago):8
8 guests
no members

Your IP:54.81.119.14

การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

2560 07

 

 

ประกาศโรงเรียนอุบลสิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ระดับก่อนประถมศึกษา

        ปฐมวัย 1 (3 ปี) 17 พฤษภาคม 2557 - 16 พฤษภาคม 2558 

        ปฐมวัย 2 (4 ปี) 17 พฤษภาคม 2556 - 16 พฤษภาคม 2557

        ปฐมวัย 3 (5 ปี) 17 พฤษภาคม 2555 - 16 พฤษภาคม 2556

  วันรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561

จับฉลาก,ประกาศผล,รายงานตัว 10 มีนาคม 2561

  มอบตัว 17 มีนาคม 2561

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

        วันรับสมัคร 7-11 มีนาคม 2561

        จับฉลาก,ประกาศผล,รายงานตัว 18 มีนาคม 2561

        มอบตัว 24 มีนาคม 2561

 

หลักเกณฑ์และวิธีการ

1. เด็กประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

2. กลุ่มชั้นใดสมัครเกินจำนวนที่จะรับได้ใช้วิ๊การจับสลาก

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รับสมัครกรณีย้ายเข้าได้เฉพาะกรณีมีจำนวนไม่เกินแผนการรับนักเรียนประจำปี

4. สมัครได้ที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นสันหยุดราชการ

หลักฐานการประกอบการสมัคร

1. เขียนใบสมัคร/ใบมอบตัวที่โรงเรียน

2. สูติบัตรฉบับบจริง พร้อมสำเนา      จำนวน 1 ฉบับ

3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก (ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นั้ว จำนวน 2 แผ่น

 

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com