Login Form

2048690
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
30
2439
10249
12250
2469
40147
2048690

4.12%
4.83%
1.83%
0.94%
0.04%
88.25%
Online (15 minutes ago):6
6 guests
no members

Your IP:54.167.184.64

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


        โรงเรียนอุบลวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียน ครู และบุคลากรร่วมกับชุมชนมีเครือข่ายการพัฒนา มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศ

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com