ปฏิบัติกิจกรรมวันวิสาขบูชา

wisaka3
19-20 พฤษภาคม 2559  คณะครูทุกกลุ่มชั้นนำนักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคมไปวัดปทุมมาลัย
เพื่อฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และเวียนเทียน เป็นกิจกรรมซึ่งปฏิบัติมาทุกปี

wisaka1