Login Form

2842118
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
344
2635
14570
14570
42566
54974
2842118

Forecast Today
408

3.53%
5.39%
1.61%
0.75%
0.04%
88.68%
Online (15 minutes ago):48
48 guests
no members

Your IP:54.81.158.195

โรงเรียนอุบลวิทยาคมคว้า 5 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


            ผลการแข่งขัน  กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  65 
ณ จังหวัดสุรินทร์  ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2558   นักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคมที่เป็นตัวแทน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เข้าแข่งขันกิจกรรม 6  รายการ   มีดังนี้

  1.ชนะเลิศ เหรียญทองเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6   เด็กชายธนาธิป ทองมงคล  ครูผู้ฝึกซ้อม คือ นายเทอดศักดิ์  จำนงค์

  2.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 เด็กชายแทนบุญ    ศิรินนท์ ครูผู้ฝึกซ้อม คือ นายเทอดศักดิ์  จำนงค์

  3.เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3  เด็กหญิงชนกนันท์    ตั้งตระกูล  ครูผู้ฝึกซ้อม คือ นายเทวา ศรีดาโคตร


 student06

                   


 

  4.เหรียญทอง  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

   1. เด็กหญิงกาญจนา    ทวีชาติ                     2. เด็กหญิงธัญพิมล    นีระมนต์

   3. เด็กหญิงปฐมาพร    ไชยรักษ์                    4. เด็กหญิงฐิติวรดา    โรคน้อย

   5. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    บุญโสม               6. เด็กชายกัญจน์    คำหงษา

   7. เด็กชายปภังกร    ประวันณะกี                 8. เด็กชายชินดนัย    ทองอ่อน

   9. เด็กชายดรัณภพ    วิทิตพันธ์                     10. เด็กชายฉัตรชัย    สมสุข

     ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางจิราพันธ์    โหราย์ 2. นางชวัลกร    วิทยพานิช 3. นางนงลักษณ์    เสระทอง

  5. เหรียญทอง  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

    1. เด็กหญิงกษิดินาถ    รัตนสีหา                2. เด็กหญิงเจติยา    สุวรรณกูฏ

    3. เด็กหญิงพัชราภา    ปราบพล                4. เด็กหญิงชลธิชา    สบายใจ

    5. เด็กหญิงณัชชานันท์    พรโครกราด       6. เด็กหญิงภัทรธิดา    กิ่งวัน

   ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางจิราพันธ์    โหราย์  2. นางชวัลกร    วิทยพานิช 3. นางนงลักษณ์    เสระทอง 4. นางอัจฉรา    โกศล

  6.เหรียญเงิน  การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

    1. เด็กหญิงคนึงนิจ    สิงห์คำ    2. เด็กหญิงกุลธิดา    พุกนา    3. เด็กหญิงวรินทร    บุญสราง

  ครูผู้ฝึกซ้อม  1. นางสาวอรุณี    จงรักษ์  2. นางเสาวลักษณ์    ศรีไทย

 

หมวดหมู่รอง

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com