.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม Welcome to Ubonwittayakom Shool

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม
 

 
 
 
 
 
ในหนึ่งวันคุณใช้เวลาอ่านหนังสือมากเพียงใด ?
น้อยกว่า 5 นาที
5-30 นาที
มากกว่า 30 นาที
 

 
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  โรงเรียนอุบลวิทยาคมชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน  
      

   ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
     ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนสงเสริมรักการอ่าน     โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ150คน  และโรงเรียนที่เข้าร่วม15โรงเรียน  ผลการแข่งขันปรากฏว่า  โรงเรียนอุบลวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน                                         ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต1                                                                                  นางรุจี    สิงห์คง    บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอุบลวิทยาคม   ผู้เป็นหัวหน้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียนอุบลวิทยาคม  กล่าวว่า

โครงการส่งเสริมรักการอ่านระดับโรงเรียนร่วมกับห้องสมุด3Dโรงเรียนอุบลวิทยาคม     ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน และบุคลากรทุกคนมีนิสัยรักการอ่านโดยเน้นให้สายชั้นมีกิจกรรมเด่น ด้านการอ่าน เช่น
 - กลุ่มชั้นอนุบาล เด็กดี เด็กฉลาด ตามรอยพระบาทรักการอ่าน
 - กลุ่มชั้น ป.1 ความรู้อาเซียน
 - กลุ่มชั้น ป.2 นิทานอักษร
 - กลุ่มชั้น ป.3 ศิลปะสร้างสรรค์
- กลุ่มชั้น ป.4 นักอ่านสร้างสรรค์
- กลุ่มชั้น ป.5 ภาษาชุดพาที
- กลุ่มชั้น ป.6 อ่านได้คล่อง  ต้องรู้วิธี
    จากความตั้งใจที่ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน เพื่อความก้าวหน้าของนักเรียนในทุกๆด้านตลอดไป
 
โดย เด็กหญิงกุลจิรา สายแวว  เด็กหญิงพอเพียง พึ่งภพ   และเด็กหญิง  วริศรา เศรษฐนันท์
 


ประกาศโดย : โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วันที่ประกาศ : 2556-06-04
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.192.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 564,707
 
 

 
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784  Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com