Login Form

4898318
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
774
2199
14500
14500
60642
77737
4898318

Forecast Today
1416

2.38%
5.22%
1.75%
0.45%
0.02%
90.18%
Online (15 minutes ago):13
13 guests
no members

Your IP:3.237.94.109

ที่ปรึกษา รมต.ศธ.​เปิดศูนย์การจัดการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่


วันที่​  7 สิงหาคม พ.ศ.2563  นายวราวิช กําภู​ ณ​ อยุธยา​ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดศูนย์การจัดการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่​ ณโรงเรียนอุบลวิทยาคม​

     โรงเรียนอุบลวิทยาคมได้รับเลือกให้เป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่​  ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   หลักการที่สำคัญที่สุดของการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) สำหรับเด็กปฐมวัย คือ คุณครูต้องคำนึงถึงความต้องการของเด็ก ปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโตตามความต้องการตามธรรมชาติ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างอิสระ การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) เชื่อว่า การที่เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการด้วยตัวเองและซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม จะช่วยทำให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ เด็กจะได้รับอิสระในขอบเขตที่ได้จัดเตรียมไว้ เมื่อเด็กได้รับผลสำเร็จตามความต้องการ จะทำให้เด็กเกิดความพึงพอใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและสิ่งแวดล้อม
ดูภาพในงาน

">ดูวิดีทัศน์พิธีเปิดงาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลตามนโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning


วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม  2563  นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการ เฉพาะด้าน  (Agenda Based)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active  Learning  โดยมี ดร.วีระพงษ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคม ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุมสิริจันโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม
ภาพประกอบข่าว

ไลน์ห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

เรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มสายห้องเรียน

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์

โรงเรียนอุบลวิทยาคม มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของการก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๙๔,๒๐๐.๐๐ บาท(สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

คลิกอ่านประกาศ  เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน


เรื่อง เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคมทุกท่าน
ตามที่โรงเรียนได้นัดหมายให้มีการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2563 นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่เคลี่ยคลาย โรงเรียนจึงขอเลื่อนวันประชุมผู้ปกครองออกไปโดยไม่มีกำหนด เมื่อมีการกำหนดใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง...จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com