Login Form

3971614
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
349
4805
7266
16715
40040
72891
3971614

Forecast Today
816

2.85%
5.40%
2.13%
0.55%
0.03%
89.05%
Online (15 minutes ago):17
17 guests
no members

Your IP:34.231.247.139

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุบลวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 พิธีไหว้ครูจัดเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณครูผู้ให้การอบรมสั่งสอน
สำหรับปีนี้โรงเรียนอุบลวิทยาคมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี เนื่องจำนวนนักเรียนมาก โรงเรียนจึงได้แบ่ง
การจัดกิจกรรมไหว้ครูออกเป็น 3 รอบ คือ
รอบที่ 1 เวลา 08.30 น. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
รอบที่ 2 เวลา 09.00 น. นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.5
รอบที่ 3 เวลา 10.00 น. นักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.6
ในโอกาสนี้ นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน สรุปได้ดังนี้ การไหว้ครูในครั้งนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
คุณครูเป็นผู้มีพระคุณคนที่สองต่อจากบิดามารดา ความกตัญญูสิ่งแรกที่นักเรียนควรกระทำคือ การดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนสะอาดน่าอยู่ก็จะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี
เหมาะสำหรับการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาจนกลายเป็นคนเก่งบนพื้นฐานของความสามัคคีอื้อเฟื้อและแบ่งปัน นักเรียนก็จะเป็นผู้ที่มีความสุข

01 resize
                            ภาพกิจกรรม

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com