ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 28 กรกฏาคม 2561

โรงเรียนอุบลวิทยาคม ร่วมสืบสานประเพณีไทยในงานแห่เทียนเข้าพรรษา

โดยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมขบวนฟ้อนรำแห่เทียนเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 ต.ในเมืง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

02 01

 

ภาพกิจกรรม