วันแม่แห่งชาติ 2561

12 สิงหาคม 2561

เนื่องในวันที่ 12 สิงหา มหาราชินี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จประนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรทราชินีนาถ ในราชการที่ 9

โรงเรียนอุบลวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้นักเรียน บุคลากร ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่

กิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก นายชาลี ใสขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี

เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

IMG 0750

 

ภาพกิจกรรม