มอบเกียรติบัตรรางวัลพิเศษ การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ International Youth Robot Competition 2018 (Thailand)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. นายเฉลิมพล  เกตุมาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม  มอบเกียรติบัตรรางวัลพิเศษ  การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ International Youth Robot Competition 2018 (Thailand) กับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคม