ส่งมอบแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคม ที่มีปัญหาทางสายตา

     วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน รับมอบแว่นสายตาจากผู้จัดการร้านแว่นดีจี เพื่อส่งมอบแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคม ที่มีปัญหาทางสายตา จำนวน 41 คน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มีเมตตาต่อเด็กๆ เป็นอย่างยิ่ง