Login Form

4705303
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
43
657
1902
19047
14128
74366
4705303

Forecast Today
INF

2.46%
5.33%
1.82%
0.46%
0.02%
89.90%
Online (15 minutes ago):19
19 guests
no members

Your IP:35.173.48.53

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์

โรงเรียนอุบลวิทยาคม มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของการก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๙๔,๒๐๐.๐๐ บาท(สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

คลิกอ่านประกาศ  ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com