Login Form

3821548
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
12
742
13518
15503
42191
68666
3821548

2.96%
5.42%
2.21%
0.57%
0.03%
88.81%
Online (15 minutes ago):13
13 guests
no members

Your IP:34.229.113.106

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

28 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคมร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยเดินเท้าจากโรงเรียนไปยังวัดใกล้โรงเรียน ดังนี้
     กลุ่มชั้น อนุบาล วัดปทุมมาลัย

     กลุ่มชั้น ป.1 วัดปทุมมาลัย
     กลุ่มชั้น ป.2 วัดปทุมมาลัย
     กลุ่มชั้น ป.3 วัดปทุมมาลัย
     กลุ่มชั้น ป.4 ทองนพคุณเนื
     กลุ่มชั้น ป.5 วัดไชยมงคล
     กลุ่มชั้น ป.6 วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
29 พฤษภาคม 2561 ร่วมกิจกรรมที่วัดสุปัฏนาราม
788129 resize
                     ภาพกิจกรรม

อุบลวิทยาคมร่วมกิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้างสุข

24 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคมร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาร่วมกับชุมชน ดังนี้
      เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดมณีวนาราม
ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
      เวลา 10.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
และนิทรรศการบทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
visaka02 resize
       ดูภาพเพิ่มเติมทดสอบทักษะทางภาษา English Discoveries

32752008 1737425776354451 1606190878190206976 n

18 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนอุบลวิทยาคม จัดการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

โดยทดสอบผ่าน โปรแกรม English Discoveries เพื่อวัดระดับความสามารถในการฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน 

และโครงสร้างไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ขั้นตอนการเริ่มสอบ คุณครูแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้นักเรียนทุกคนทราบ

ก่อนเข้าห้องสอบ ตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนและคอมพิวเตอร์คุณครูชี้แจ้งขั้นตอนการเข้าระบบเพื่อทำแบบทดสอบ

อย่างละเอียด ใช้เวลาในการทำแบบดสอบ 1 ชั่วโง 30 นาที

 

 

ยินดีต้อนรับนายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม

24 พฤษภาคม  2561 นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม เดินทางมารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
มีคณะผู้มีเกียรติทั้งจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 3  เดินทางมาส่ง และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะบุคลากรครูโรงเรียนอุบลวิทยาคมให้การต้อนรับ 
ขอต้อนรับท่านสู่รั้วขาว-เขียว ด้วยความยินดียิ่ง
chaleamchai 12 resize

chaleamchai 18 resize
                ดูภาพเพิ่มเติม

  

โครงการต้นกล้าความดีก้าวสู่สากลในวิถีพอเพียง

17-22เมษายน 2561 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้เดิืนทางไปเข้าค่ายอบรมโครงการต้นกล้าความดีก้าวสู่สากลในวิถีพอเพียง  จัดโดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   ในการเข้าค่ายครั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนมีจำนวน 4 คน ได้แก่ 
  1. ด.ญ.มุทิตา  มาเฉลิม   
  2. ด.ญ.ณัฏฐนันท์  คำดี   
  3. ด.ญ.ชนิกานต์  ผุยพรม   
  4. ด.ช.ฉลองรัฐ  มีราช 
   คุณครูผู้ดูแลนักเรียนจำนวน 2 คนได้แก่ นางสาวปริศนา  กลั่นเขตรกรรม  และนางดวงนภา หล่าบรรเทา 
เวลาที่ใช้ในการเข้าค่าบอบรมทั้งสิ้น  6 วัน 
  นักเรียนที่เข้าค่ายอบรมในโครงการต้นกล้าความดีก้าวสู่สากลในวิถีพอเพียงครั้งนี้เป็นนักเรียนและคุณครูจาก 22 จังหวัด แบ่งเป็นนักเรียน 88 คน และครู 22 คน   รวมทั้งสิ้น 110 คน 
   เนื้อหาสาระสำคัญของการอบรมประกอบไปด้วยการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร กิจกรรมสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ไปกับภาษาท่องโลก โดยครูต่างชาติที่มาเป็นวิทยากร กิจกรรมสาธิตและแนะนำพร้อมปฏิบัติ เรื่อง การเผยแพร่อาหารไทยสู่สากล การทำแกงเขียวหวาน และหมูโสร่ง โดยอาจารย์มนชัย พัชนี 
    นอกจากนั้นนักเรียนและครูได้เดินทางไปทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมัน เยี่ยมชมการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดช(ไร่ของพ่อ)เรียนรู้หลักการการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
        จากการเรียนรู้ทั้งหมด 6 วัน นักเรียนจึงทำแบบประเมินผลการเรียนรู้เพื่อคัดเลือกขึ้นบัญชีไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ต่างประเทศ
นักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้ 3 คน ได้แก่
     1.ด.ญ.ชนิกานต์ ผุยพรม  พัฒนาโลกทัศน์ ณ.ประเทศฟิลิปปินส์
     2. ด.ญ.ณัฏฐนันท์  คำดี    ตัวสำรองพัฒนาโลกทัศน์ ณ.ประเทศฟิลิปปินส์ 
     3. ด.ช.ฉลองรัฐ  มีราช     รอการยืนยันประเทศที่จะเดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์  
                              คลิกเปิดภาพกิจกรรม
60002

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com