Login Form

3821540
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
4
742
13510
15503
42183
68666
3821540

2.96%
5.42%
2.21%
0.57%
0.03%
88.81%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:34.229.113.106

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561

5-6 พฤษภาคม 2561 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ระดับชั้นอนุบาล
                                     13.00 น. -16.00 น. ระดับชั้น ป.1 - ป.2
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ระดับชั้น ป.3 - ป.4 
                                     13.00 น. -16.00 น. ระดับชั้น ป.5 - ป.6
61002

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน

 

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:00 น. นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม กล่าวรายงานพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนอุบลวิทยาคมโดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้บริหารธนาคารร่วมถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน

โดยกิจกรรมธนาคารโรงเรียนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักเก็บออมเงินเพื่อมีเงินทุนในการใช้จ่ายในอนาคตและเพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการใช้จ่ายเงินในวิธีที่ถูกต้อง

 

การเข้าร่วมเเข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22

ในวันที่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22 ระดับจังหวัดและได้ไปแข่งขันฯในระดับภาค โดยมีตัวแทนนักเรียน จำนวน 3 คน คือ 

1.เด็กชายวิภู  หมทอง 

2.เด็กชายต่อตระกูล นาคใหญ่ 

3.เด็กชายจิรพนธ์  คำมุนตรี 

           

การแข่งขัน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จ.อุบลราชธานี  มีนักเรียนที่ได้คะแนนลำดับ 1-5 จาก5 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ  ยโสธร  มุกดาหาร  อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวม 25 โรงเรียน เข้าแข่งขัน ผลการแข่งขัน มีดังนี้

๑.      โรงเรียนบ้ารสร้างเรือ                           ศรีสะเกษ         69      คะแนน

๒.      โรงเรียนแต้ (ประชาบำรุง)                   ศรีสะเกษ         68       คะแนน

๓.      โรงเรียนบัลลังก์                                 ศรีสะเกษ         66       คะแนน

๔.      โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)          อุบลราชธานี     63.5    คะแนน

๕.      โรงเรียนอุบลวิทยาคม                        อุบลราชธานี    61.5     คะแนน

รับโล่รางวัลรองชนะเลิศรายการเยาวชนอยากรู้

2560 ubonwit 1
      วันอาทิตย์ที่ 26  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  10.00 น.-12.00  น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

เป็นประธานพิธี รับรางวัลพระราชทานโครงการแข่งขันตอบปัญหารายการเยาวชนอยากรู้ ประจำปี 2559  ณ ห้องบุษยรัตน์  ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ซึ่งจัดโดยยุวพุทธิกสมาคม  มี  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
   
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
        ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ
        ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
       โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา   พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท    
และรางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคม  พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
     สำหรับโรงเรียนอุบลวิทยาคมนั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  ตัวแทนนักเรียนที่แข่งขันได้แก่  เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่  
เด็กชายจิรพนธ์  คำมุลตรี  และเด็กหญิงวริศรา  ผันผอง   ครูผู้ควบคุมทีมได้แก่  นางสาวจินตนา  นิธิพานิช  และนางชวัลกร  วิทยพานิช  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่ นายอภัย  สบายใจ

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com