Login Form

4042341
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2305
2153
14757
17744
43824
66943
4042341

Forecast Today
18408

2.80%
5.37%
2.10%
0.54%
0.03%
89.17%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:18.208.159.25

อุบลวิทยาคมร่วมกิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้างสุข

24 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคมร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาร่วมกับชุมชน ดังนี้
      เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดมณีวนาราม
ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
      เวลา 10.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
และนิทรรศการบทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
visaka02 resize
       ดูภาพเพิ่มเติมยินดีต้อนรับนายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม

24 พฤษภาคม  2561 นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม เดินทางมารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
มีคณะผู้มีเกียรติทั้งจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 3  เดินทางมาส่ง และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะบุคลากรครูโรงเรียนอุบลวิทยาคมให้การต้อนรับ 
ขอต้อนรับท่านสู่รั้วขาว-เขียว ด้วยความยินดียิ่ง
chaleamchai 12 resize

chaleamchai 18 resize
                ดูภาพเพิ่มเติม

  

โครงการต้นกล้าความดีก้าวสู่สากลในวิถีพอเพียง

17-22เมษายน 2561 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้เดิืนทางไปเข้าค่ายอบรมโครงการต้นกล้าความดีก้าวสู่สากลในวิถีพอเพียง  จัดโดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   ในการเข้าค่ายครั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนมีจำนวน 4 คน ได้แก่ 
  1. ด.ญ.มุทิตา  มาเฉลิม   
  2. ด.ญ.ณัฏฐนันท์  คำดี   
  3. ด.ญ.ชนิกานต์  ผุยพรม   
  4. ด.ช.ฉลองรัฐ  มีราช 
   คุณครูผู้ดูแลนักเรียนจำนวน 2 คนได้แก่ นางสาวปริศนา  กลั่นเขตรกรรม  และนางดวงนภา หล่าบรรเทา 
เวลาที่ใช้ในการเข้าค่าบอบรมทั้งสิ้น  6 วัน 
  นักเรียนที่เข้าค่ายอบรมในโครงการต้นกล้าความดีก้าวสู่สากลในวิถีพอเพียงครั้งนี้เป็นนักเรียนและคุณครูจาก 22 จังหวัด แบ่งเป็นนักเรียน 88 คน และครู 22 คน   รวมทั้งสิ้น 110 คน 
   เนื้อหาสาระสำคัญของการอบรมประกอบไปด้วยการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร กิจกรรมสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ไปกับภาษาท่องโลก โดยครูต่างชาติที่มาเป็นวิทยากร กิจกรรมสาธิตและแนะนำพร้อมปฏิบัติ เรื่อง การเผยแพร่อาหารไทยสู่สากล การทำแกงเขียวหวาน และหมูโสร่ง โดยอาจารย์มนชัย พัชนี 
    นอกจากนั้นนักเรียนและครูได้เดินทางไปทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมัน เยี่ยมชมการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดช(ไร่ของพ่อ)เรียนรู้หลักการการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
        จากการเรียนรู้ทั้งหมด 6 วัน นักเรียนจึงทำแบบประเมินผลการเรียนรู้เพื่อคัดเลือกขึ้นบัญชีไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ต่างประเทศ
นักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้ 3 คน ได้แก่
     1.ด.ญ.ชนิกานต์ ผุยพรม  พัฒนาโลกทัศน์ ณ.ประเทศฟิลิปปินส์
     2. ด.ญ.ณัฏฐนันท์  คำดี    ตัวสำรองพัฒนาโลกทัศน์ ณ.ประเทศฟิลิปปินส์ 
     3. ด.ช.ฉลองรัฐ  มีราช     รอการยืนยันประเทศที่จะเดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์  
                              คลิกเปิดภาพกิจกรรม
60002

ทดสอบทักษะทางภาษา English Discoveries

32752008 1737425776354451 1606190878190206976 n

18 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนอุบลวิทยาคม จัดการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

โดยทดสอบผ่าน โปรแกรม English Discoveries เพื่อวัดระดับความสามารถในการฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน 

และโครงสร้างไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ขั้นตอนการเริ่มสอบ คุณครูแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้นักเรียนทุกคนทราบ

ก่อนเข้าห้องสอบ ตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนและคอมพิวเตอร์คุณครูชี้แจ้งขั้นตอนการเข้าระบบเพื่อทำแบบทดสอบ

อย่างละเอียด ใช้เวลาในการทำแบบดสอบ 1 ชั่วโง 30 นาที

 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561

5-6 พฤษภาคม 2561 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ระดับชั้นอนุบาล
                                     13.00 น. -16.00 น. ระดับชั้น ป.1 - ป.2
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ระดับชั้น ป.3 - ป.4 
                                     13.00 น. -16.00 น. ระดับชั้น ป.5 - ป.6
61002

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com