Vinaora Nivo Slider

Login Form

6616364
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
4662
1184
15089
15089
11442
61629
6616364

Forecast Today
5880

1.97%
5.13%
1.36%
0.37%
0.03%
91.15%
Online (15 minutes ago):9
9 guests
no members

Your IP:34.231.21.105

top news1

28
พ.ย.2565

ประกาศผลการเรียน 2565

Written bySuper User

ระบบตรวจสอบผลการเรียน ปีการศึกษา 2565 ค้นหา   คำแนะนำ : ให้พิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรคเช่น 1379900012345

27
พ.ย.2565

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Written bySuper User
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ดร.สุริยัน  พรมจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือโรงเรียนอุบลวิทยาคม นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรี ร.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม วันที่ 24  พฤศจิกายน 2565

19
พ.ย.2565

การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Written bySuper User
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  ดร.สุริยัน  พรมจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผ้บริหาร คณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนอุบลวิทยาคม สังกัดวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้กล่าวรายงานต่อ พระวชิรกิจโกศล (สุดใจ คำบุญมา ป.ธ.4 Ph.D) รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ประธานสนามสอบ  

31
ต.ค.2565

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Written bySuper User

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (images/2565/p1.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (images/2565/p2.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (images/2565/p3.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (images/2565/p4.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (images/2565/p5.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (images/2565/p6.pdf) โปรแกรมพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (images/2565/p1-3.pdf) โปรแกรมพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (images/2565/p4-6.pdf)

09
เม.ย.2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

Written bySuper User

ประกาศรายชือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นอนุบาล                  1/1 (images/student65/a1.1.pdf) , 1/2 (images/student65/a1.2.pdf) , 1/3 (images/student65/a1.3.pdf) , 1/4 (images/student65/a1.4.pdf) , 1/5 (images/student65/a1.5.pdf) , 1/6 (images/student65/a1.6.pdf) , 1/7 (images/student65/a1.7.pdf) , 1/8 (images/student65/a1.8.pdf) , 1/9 (images/student65/a1.9.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...

27
มี.ค.2565

ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2564

Written bySuper User

ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2564  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  1/1 (https://ubonwit.ac.th/images/grade64/1.1.pdf) , 1/2 (https://ubonwit.ac.th/images/grade64/1.2.pdf) , 1/3 (https://ubonwit.ac.th/images/grade64/1.3.pdf) , 1/4 (https://ubonwit.ac.th/images/grade64/1.4.pdf) , 1/5 (https://ubonwit.ac.th/images/grade64/1.5.pdf) , 1/6 (https://ubonwit.ac.th/images/grade64/1.6.pdf) ,1/7 (https://ubonwit.ac.th/images/grade64/1.7.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  2/1 (https://ubonwit.ac.th/images/grade64/2.1.pdf) , 2/2 (https://ubonwit.ac.th/images/grade64/2.2.pdf) , 2/3 (https://ubonwit.ac.th/images/grade64/2.3.pdf)...

14
มี.ค.2565

ประกาศโรงเรียนอุบลวิทยาคม เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ USP&UISMP&UIEP ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Written bySuper User

ประกาศโรงเรียนอุบลวิทยาคม เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ USP UISMP UIEP ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (https://ubonwit.ac.th/images/prakat/Ubonwit.pdf)

14
มี.ค.2565

ประกาศโรงเรียนอุบลวิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Written bySuper User

ประกาศโรงเรียนอุบลวิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (https://ubonwit.ac.th/images/prakat/P3.pdf)

เป้าหมายโรงเรียน

         

         1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

         2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

         3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

         4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

         5. ครูและนักเรียนจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในชั้นเรียน

         6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

         7. สถานศึกษามีการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

         8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

         9. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

       10. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

ปฏิทินข่าว

December 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ผู้บริหาร

 

          
            ดร.สุริยัน  พรมจำปา
          ผู้อำนวยการโรงเรียน   

        

      นางจรูญกลิ่น มาตาชาติ
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

        นางสาววิณี  ถวิลบุญ
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

           

        นายจำนงค์  ประพรม
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

         

        

 
ubon1
 
 
 
 
 
 
 

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com