Vinaora Nivo Slider

Login Form

5757075
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
495
413
8684
20327
49103
66877
5757075

Forecast Today
792

2.17%
5.20%
1.53%
0.42%
0.03%
90.64%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Your IP:3.236.253.192

top news1

22
พ.ค.2564

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม

Written bySuper User

    แนวทางการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (images/prakat/p2564.pdf)

14
พ.ค.2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม

Written bySuper User

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม                  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (images/prakat/1.pdf)

เป้าหมายโรงเรียน

         

         1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

         2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

         3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

         4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

         5. ครูและนักเรียนจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในชั้นเรียน

         6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

         7. สถานศึกษามีการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

         8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

         9. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

       10. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

ผู้บริหาร

 

          
            ดร.สุริยัน  พรมจำปา
          ผู้อำนวยการโรงเรียน                                     

           

   นางสาวรัศมินทร์ โคตรบูรพัฒน์
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

            

        นางสาววิณี  ถวิลบุญ
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

         

       นางจรูญกลิ่น มาตาชาติ
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ubon1
 
 
 
 
 
 
 

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com