Vinaora Nivo Slider

Login Form

5689644
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
103
986
8669
16876
48549
64727
5689644

Forecast Today
768

2.18%
5.23%
1.54%
0.42%
0.03%
90.59%
Online (15 minutes ago):9
9 guests
no members

Your IP:34.239.160.86

top news1

22
พ.ค.2564

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม

Written bySuper User

    แนวทางการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (images/prakat/p2564.pdf)

14
พ.ค.2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม

Written bySuper User

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม                  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (images/prakat/1.pdf)

09
พ.ค.2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม (เพิ่มเติม ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564)

Written bySuper User

 รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ให้ผู้ปกครองเข้ากลุ่ม LINE ห้องเรียน เพื่อรับข่าวสารจากครูประจำชั้น และของโรงเรียน โดยการ สแกน QR CODE      ชั้นอนุบาล (images/class64/class-anuban.pdf)      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (images/class64/class-1.pdf)      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (images/class64/class-2.pdf)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (images/class64/class-3.pdf)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (images/class64/class-4.pdf)      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (images/class64/class-5.pdf)     ชั้นประถมศึกษาปีที่...

พันธกิจของโรงเรียน

     
     

    

      1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

      3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

      4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      5. ส่งเสริมวัฒนธรรมในการวิจัย

      6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

      7. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

      8. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

      9. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

    10. มีแผนงานโครงพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

ปฏิทินข่าว

September 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ผู้บริหาร

 

         
               นายชาลี ใสขาว
          รองผู้อำนวยการโรงเรียน                  รักษาการในตำแหน่ง                      ผู้อำนวยการโรงเรียน                         

           

   นางสาวรัศมินทร์ โคตรบูรพัฒน์
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

            

        นางสาววิณี  ถวิลบุญ
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

         

       นางจรูญกลิ่น มาตาชาติ
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ubon1
 
 
 
 
 
 
 

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com