Vinaora Nivo Slider

Login Form

6741617
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2527
3521
6299
16351
15622
59080
6741617

Forecast Today
3360

1.94%
5.10%
1.33%
0.37%
0.03%
91.23%
Online (15 minutes ago):8
8 guests
no members

Your IP:3.236.138.35

top news1

29
ม.ค.2566

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Written bySuper User

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (images/2565/1290.pdf)

07
ม.ค.2566

ประชาสัมพันธ์คุณครูที่ได้รับคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ

Written bySuper User
ประชาสัมพันธ์คุณครูที่ได้รับคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2565

28
พ.ย.2565

ประกาศผลการเรียน 2565

Written bySuper User

ระบบตรวจสอบผลการเรียน ปีการศึกษา 2565 ค้นหา   คำแนะนำ : ให้พิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรคเช่น 1379900012345

27
พ.ย.2565

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Written bySuper User
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ดร.สุริยัน  พรมจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือโรงเรียนอุบลวิทยาคม นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรี ร.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม วันที่ 24  พฤศจิกายน 2565

19
พ.ย.2565

การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Written bySuper User
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  ดร.สุริยัน  พรมจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผ้บริหาร คณะครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนอุบลวิทยาคม สังกัดวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้กล่าวรายงานต่อ พระวชิรกิจโกศล (สุดใจ คำบุญมา ป.ธ.4 Ph.D) รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ประธานสนามสอบ  

31
ต.ค.2565

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Written bySuper User

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (images/2565/p1.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (images/2565/p2.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (images/2565/p3.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (images/2565/p4.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (images/2565/p5.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (images/2565/p6.pdf) โปรแกรมพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (images/2565/p1-3.pdf) โปรแกรมพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (images/2565/p4-6.pdf)

09
เม.ย.2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

Written bySuper User

ประกาศรายชือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นอนุบาล                  1/1 (images/student65/a1.1.pdf) , 1/2 (images/student65/a1.2.pdf) , 1/3 (images/student65/a1.3.pdf) , 1/4 (images/student65/a1.4.pdf) , 1/5 (images/student65/a1.5.pdf) , 1/6 (images/student65/a1.6.pdf) , 1/7 (images/student65/a1.7.pdf) , 1/8 (images/student65/a1.8.pdf) , 1/9 (images/student65/a1.9.pdf) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...

พันธกิจของโรงเรียน

     
     

    

      1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

      3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

      4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      5. ส่งเสริมวัฒนธรรมในการวิจัย

      6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

      7. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

      8. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

      9. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

    10. มีแผนงานโครงพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

ปฏิทินข่าว

February 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

ผู้บริหาร

 

          
            ดร.สุริยัน  พรมจำปา
          ผู้อำนวยการโรงเรียน   

        

      นางจรูญกลิ่น มาตาชาติ
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

        นางสาววิณี  ถวิลบุญ
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

           

        นายจำนงค์  ประพรม
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

         

        

 
ubon1
 
 
 
 
 
 
 

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com