ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม (เพิ่มเติม ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564)

 รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ให้ผู้ปกครองเข้ากลุ่ม LINE ห้องเรียน เพื่อรับข่าวสารจากครูประจำชั้น และของโรงเรียน โดยการ สแกน QR CODE

     ชั้นอนุบาล 

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนย้าย และสมัครเข้าเรียนใหม่ โรงเรียนกำลังเดินการจัดเข้าชั้นเรียน

                ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง@line กลุ่มห้องเรียนตาม QR CQRD ที่มุมใบรายชื่อของห้องได้เลยนะคะ  

                ..เริ่มจำหน่ายชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน ที่สหกรณ์โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปค่ะ (วันเสาร์-อาทิตย์ จำหน่ายถึงเวลา 13.00 น.) ขอบพระคุณค่ะ

                **หากพิมพ์ชื่อผิดพลาดต้องขออภัยนะคะ  ท่านสามารถแจ้งคุณครูประจำชั้นได้ค่ะ  ต้องขออภัยด้วยนะคะ