เเเเเเเ 01

Login Form

2978283
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
527
6870
8498
17366
35972
85045
2978283

Forecast Today
600

3.64%
5.29%
1.60%
0.71%
0.03%
88.72%
Online (15 minutes ago):148
148 guests
no members

Your IP:54.224.11.137

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนอุบลวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้

     1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

     2.  ซื่อสัตย์สุจริต

     3มีวินัย

    4. ใฝ่เรียนรู้

    5. อยู่อย่างพอเพียง

    6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

    7.  รักความเป็นไทย

    8.  มีจิตสาธารณะ

    9.  เว้นอบายมุข
   10.  ความกตัญญู

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com