Slider

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Login Form

7119123
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
185
419
810
1744
9329
14296
7119123

Forecast Today
264

1.88%
5.55%
1.30%
0.35%
0.03%
90.88%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Your IP:44.221.70.232

/home/ubonwit/domains/ubonwit.ac.th/public_html
Linux re3.hostinglotus.net 4.18.0-477.27.2.el8_8.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 08:21:01 EDT 2023 x86_64

เป้าหมายโรงเรียน

         

         1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

         2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

         3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

         4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

         5. ครูและนักเรียนจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในชั้นเรียน

         6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

         7. สถานศึกษามีการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

         8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

         9. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

       10. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwittschool@gmail.com